Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Více informací.

Ochrana osobních údajů

  1. Zpracovatelem osobních údajů je Tomáš Hradský se sídlem Sportovní 887/6, 664 91 Ivančice, IČ 01455516 (dále jen zpracovatel) a je registrován na úřadě pro ochranu osobních údajů pod číslem: 00063157.
  2. Zpracovatel se zavazuje nakládat s jemu svěřenými osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  3. Zpracovatel nebude bez předchozího svolení uživatele nijak nakládat s osobními údaji uživatele.
  4. Uživatel bere na vědomí, že zpracovatel je oprávněn zpracovávat a shromažďovat osobní údaje za účelem poskytování služeb.

Jaké osobní údaje shromažďuji?

Kdo bude zpracovávat osobní údaje

Komu budou osobní údaje předávány?